Lagere lasten

"LAGERE LOKALE LASTEN VOOR ÓNZE INWONERS"

De PVV wil dat de inwoners van onze gemeente niet meer lokale lasten af hoeven te dragen dan noodzakelijk is. Daarom is het belangrijk om te snijden in de gemeentelijke uitgaven. De gemeente Den Bosch is al jarenlang een zeer spilzuchtige gemeente, die jaar op jaar belastinggeld blijft uitdelen aan mislukte prestigeprojecten, zoals de Bartenbrug en Culturele Hoofdstad, aan allerlei overbodige (multiculturele) subsidieclubs, klimaatonzin en andere linkse hobby’s. De Bossche burger betaalt hiervoor ieder jaar de rekening. Dit moet stoppen.

Snijden in subsidieregelingen

DE PVV WIL:

 • Geen subsidies voor (etnisch/multicultureel) doelgroepenbeleid.
 • Openbaar subsidieregister en declaratieregister.
 • Professionele kunst moet zelfredzaam zijn en niet afhankelijk van gemeentelijke subsidiegeldstromen.
 • Geen kostbaar nieuw cultuurpaleis voor het theater aan de Parade. Laat het over aan commerciële partijen om een theater te realiseren.
 • Mogelijkheden zoeken voor commercialiseren o.a. Verkadefabriek, Tramkade en Stedelijk Museum in plaats van gemeentelijk subsidie infuus.
 • Cultuursubsidies beperken tot amateurkunst, erfgoed en volkscultuur. Niet voor elitaire cultuurprojecten.
 • Stoppen met linkse hobby's zoals fietslessen voor allochtonen of klimaateducatie.
 • Geen gemeentelijke ontwikkelingshulpprojecten of gesubsidieerde stedenbanden.
 • Geen eurofiele projecten om de EU-agenda door te drukken.
 • Geen gemeentelijke subsidie voor topsport. Wel voor Breedtesport en gehandicaptensport.
 • Geen subsidieregeling voor specifiek allochtone ondernemers.

LAGERE LOKALE HEFFINGEN

DAAROM WIL DE PVV:

 • Hondenbelasting afschaffen. Wel lik-op-stuk aanpak hondenpoepoverlast.
 • Milieuheffing/Afval/OZB/Rioolheffing waar mogelijk verlagen.
 • Betaalbare grafrechten.
 • Lagere staangelden kermis, ook betaalbaarder voor bezoekers.