Minder islam

De PVV wil dat Den Bosch ook echt óns Den Bosch blijft: de trotse Brabantse hoofdstad, een prachtige historische stad en echte Brabantse dorpen binnen onze gemeente.

Door de jarenlange ongeremde massa-immigratie verandert dit helaas al in sommige Bossche buurten. In bepaalde buurten in bijvoorbeeld de Hambaken zijn niet-Westerse allochtonen al in de meerderheid. Dit moet stoppen, de PVV wil voorkomen dat in Bossche buurten de Nederlander minderheid in eigen land wordt.

Bovendien heeft deze massa-immigratie ook steeds meer islamisering met zich meegebracht. Den Bosch telt inmiddels meerdere moskeeën, islamitische scholen en andere islamitische organisaties. De islam is een politieke ideologie die alle aspecten van het dagelijks leven wil beheersen en die zich nooit zal aanpassen aan andere samenlevingen, maar enkel andere samenlevingen zal aanpassen aan de islam. Vooral vrouwen en homoseksuelen worden in de islam fundamenteel als minderwaardig behandeld. Met alle gevolgen van dien. Regenboogvlaggen en -zebrapaden bieden bedreigde homoseksuelen geen bescherming tegen islamitische agressie. Daarom is een échte aanpak van deze agressie nodig door te de-islamiseren en de daders hard aan te pakken.

"DEN BOSCH MAG ZICH NÓÓIT AANPASSEN AAN DE ISLAM, MAAR MOET DE-ISLAMISEREN"

DAAROM WIL DE PVV:

Geen multiculturele subsidies en/of facilitering voor islamitische activiteiten/moskeeën.
Moskeeën niet ondersteunen maar sluiten.
Geen hoofddoekjes in publieke functies, geen burka`s of andere islamitische uitingen
Keihard repressief handhaven in de wijken waar veelal islamitisch straattuig de samenleving ontwricht: crimineel straattuig dat anderen bedreigt of geweld aandoet niet “knuffelen” via Marokkaanse buurtvaders, jongerenwerkers of workshops, maar profileren en streng aanpakken door wetshandhavers. Dit met inzet van onder andere gebieds- en samenscholingsverbod en preventief fouilleren, aanpakken, oppakken en opsluiten.

De-islamiseren ook wat betreft onderwijshuisvesting: islamitische scholen sluiten. Geen sharia zwemmen, geen gescheiden zwemuurtjes voor moslims in Bossche zwembaden.

VERDER:

 • Alle islamitische organisaties streng controleren en aanpakken op overtreding van gemeentelijke regelgeving, zoals het bestemmingsplan
 • Geen islamitische gebedsruimtes en ritueel geslacht vlees in scholen, ziekenhuizen, gemeentekantoren of andere instellingen.
 • Geen speciaal islamitisch personeel of cultuurspecifieke zorg voor zorgbehoevende islamieten.
 • Ondergrondse moskeeën, zoals in achterafzaaltjes aanpakken en sluiten, geen buurthuizen beschikbaar stellen voor islamitische activiteiten.
 • De ‘Goed voor elkaar’ regeling niet meer beschikbaar stellen voor activiteiten van islamitische organisaties of specifieke migrantengroepen.
 • Radicalisering stopt niet met “dialoog”, maar alleen met de-islamisering.
 • Geen TV-schotels aan gevels voor de ontvangst van alleen maar Arabische, Turkse of andere buitenlandse zenders.

 

"DE PVV WIL OOK MINDER ISLAM DOOR DE MASSA-IMMIGRATIE TEGEN TE GAAN"

ASIELZOEKERS / AZC’S

Door de open grenzen van de EU zijn de afgelopen jaren talloze asielmigranten naar ons land getrokken. Door minstens 7 of 8 veilige landen welteverstaan, en daarmee niet op zoek naar veiligheid, maar naar ónze welvaart. Voornamelijk mannen uit islamitische landen, veelal hun familie achterlatend in het land van herkomst. De afgelopen jaren heeft de gemeente Den Bosch voorop gestaan om deze gelukszoekers welkom te heten, inclusief álle partijen uit de huidige gemeenteraad. Bijvoorbeeld door locaties voor asielzoekerscentra aan te wijzen en door te drukken. En daarbij de omwonenden, de eigen Bossche bevolking, keihard te negeren. Bijvoorbeeld bij Coudewater, waar zorgbehoevende bewoners moesten wijken voor een AZC. Of door de noodopvang in de Autotron te faciliteren, met alle overlast van dien.

 

"DE PVV WIL DEZE ASIELWAANZIN STOPPEN"

DAAROM:

 • Nooit meer asielzoekerscentra of noodopvang in de gemeente Den Bosch.
 • Geen opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.
 • Aanpakken van illegalen/uitgeprocedeerden: géén bed-bad-brood, maar zo snel mogelijk het land verlaten.
 • Stoppen met de asielindustrie: geen subsidie of facilitering voor organisaties die asielzoekers ondersteunen.
 • Geen gemeentelijke steun voor pardonregelingen of het voorkomen van uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers.

STATUSHOUDERS

Terwijl de gewone Bosschenaar jarenlang moet wachten op een goede en betaalbare huurwoning en zelfs moet uitwijken voor een (goedkope koop)woning naar omliggende gemeenten, krijgen statushouders zonder pardon met voorrang een dak boven hun hoofd. Nog steeds wijzen Bossche woningcorporaties woningen met urgentie toe aan statushouders, zelfs nu dit niet meer wettelijk verplicht is. Deze discriminatie van Nederlanders moet stoppen.

 

"DE PVV DEN BOSCH WIL GEEN VOORKEURSBELEID VOOR DE ZOGENAAMDE NIEUWKOMERS, DE PVV WIL VOORRANG VOOR DE EIGEN BEVOLKING"

VERDER:

 • Geen woningbouwprojecten voor statushouders.
 • Geen woonkostenvergoeding en/of bijstand voor statushouders.
 • Geen speciale welzijnswerkprojecten of subsidieprojecten voor statushouders.
 • Statushouders streng controleren op eigen vermogen (ook in het buitenland).