Onze eigen mensen

Onze eigen mensen staan bij de PVV voorop. Voor ónze burgers en ónze ondernemers moet de gemeente zorgen dat de voorzieningen, leefomgeving en faciliteiten op orde zijn.

ONDERNEMERS

 • Goed ondernemersklimaat bieden. Goede vestigingslocaties, oudere bedrijventerreinen herstructureren.
 • Geen precarioheffing.
 • Meer vrijheid geven aan ondernemers.
 • Verpaupering winkelcentra (lokaal) voorkomen.
 • Geen winkelstrips met alleen maar halalslagerijen, Marokkaanse lounchcafés en Arabische belwinkels.
 • Minder bureaucratisme door de gemeentelijke overheid, minder onnodige regeltjes. Ondernemers niet pesten met onzinregels, maar échte overlast aanpakken.
 • Versterken Bossche markt, samen met de marktkooplieden.

PARKEREN

 • Lagere tarieven eigen bevolking.
 • Voldoende parkeergelegenheid binnenstad / Rosmalen.
 • Betere invalidenparkeergelegenheid in de binnenstad.
 • Extra uitstapplaatsen Transferium.

VERKEER

 • Bereikbaarheid verbeteren, óók voor de automobilist.
 • Betere doorstroming verkeer d.m.v. bijvoorbeeld groene golven.
 • Aanpak fiets en scooter overlast in de binnenstad. Streng handhaven.
 • Focus op aanpak verkeershufters in plaats van flitsboetes als melkkoe.
 • Landelijk aandacht vragen voor verbreding A2 en A59: in het bijzonder knelpunt Empel / Hintham en de Maasbrug.
 • Maximumsnelheid niet verlagen. Wél aanpak van hardrijders in binnenstad.
 • Goede straatverlichting voor sociale veiligheid, ook goed verlichte fietspaden. Fietsroutes moeten veilig zijn.
 • Goede en rolstoelvriendelijke bestrating.
 • Goede ontsluitingswegen voor alle wijken.

LANDBOUW EN DIERENWELZIJN

 • Geen megastallen, maar kleinschalige familie- en gezinsbedrijven en aandacht voor dierenwelzijn.
 • Agrarische ondernemers moeten kunnen ondernemen.
 • Blijvende alertheid voor Q-koortsproblematiek.
 • Goede dierenopvangvoorzieningen, aandacht voor dierenwelzijn en adequate aanpak van dierenleed.

OPENBARE RUIMTE EN LEEFOMGEVING

 • Meer vuilnisbakken in openbare ruimte en langs fietspaden en wandelpaden.
 • Inwoners moeten eenvoudig en zonder hoge kosten afval kunnen inleveren.
 • Geen klimaatonzin, maar een schone en veilige leefomgeving.
 • Bouwprojecten: transparanter, goedkoper en sneller, geen Bartenbrug-fiasco’s meer.
 • Recreatiegebieden goed onderhouden/opknappen zoals de Zuiderplas.
 • Zoveel mogelijk uitgaan van een bouwstijl die past bij het historisch karakter van de binnenstad.
 • Windpark Engelen/ Rietvelden en Heesch-West stoppen. Geen nieuwe initiatieven voor windturbines toestaan.
 • Geen cent belastinggeld naar klimaathysterie, geen subsidies of leningen voor zonnepanelen of windturbines.
 • Bossche Broek moet open groene ruimte blijven, met kenmerkend uitzicht op de stad. Daarbij horen geen minaretten of windturbines in de skyline van Den Bosch.
 • Soepele regels en facilitering van evenementen. Een gezellige binnenstad en levendige dorpen, met goede horecavoorzieningen.
 • Geen betuttelende geluidsregeltjes voor muziek tijdens carnaval, maar een sfeervol Oeteldonk.
 • Ruimte voor recreatief gebruik van natuurgebieden, onder andere door het Sparrenburgbos openbaar toegankelijk te houden.
 • Geen Natura2000-projecten en dure gesubsidieerde nieuwe nepnatuur aanleggen, maar bestaande natuur goed onderhouden.

ONDERWIJS

 • Geen islamitische scholen
 • Kleinschalig onderwijs als uitgangspunt, geen grote fusiescholen.
 • Basisonderwijs: voldoende scholenaanbod in eigen wijk en in eigen dorp.
 • Schoolzwemmen standaard op iedere school.