onze vrijheid

Bij de Tweede Kamerverkiezingen werd de PVV de tweede grootste partij in de gemeente Den Bosch. Voor die vele Bossche kiezers is er nu ook in hun gemeente de PVV waar zij op 21 maart hun stem op kunnen uitbrengen.

De PVV wil in Den Bosch het belang van de gewone Bossche burgers écht op de eerste plaats zetten. Bij toewijzing van huurwoningen géén voorrang meer voor statushouders, géén asielzoekerscentra meer en we moeten de-islamiseren.

Onze inwoners moeten zich kunnen uitspreken in referenda, waarvan de uitslag gerespecteerd moet worden. Veiligheid moet voorop staan, het is de hoogste tijd om onze wijken terug te veroveren op het veelal islamitische straattuig. Behalve opkomen voor onze éigen vrijheden zijn ook goede zorg voor met name onze ouderen en de verlaging van lokale lasten belangrijke speerpunten.