betere zorg

"ZORG CENTRAAL EN GOEDE OUDERENZORG"

Terwijl oudere echtparen vanwege zorgbureaucratie na jarenlang samen zijn uit elkaar gerukt worden, vindt gezinshereniging bij asielzoekers en statushouders op grote schaal plaats. Dat is de PVV een doorn in het oog. Door desastreus kabinetsbeleid worden verzorgingshuizen massaal gesloten, waardoor ouderen in onze gemeente in de knel kunnen komen: er is geen alternatief. Voor de PVV is dit onacceptabel, daarom goede zorg centraal, waarbij oog is voor de mens en niet voor de regeltjes.

VERDER:

  • In het WMO-beleid de zorg centraal: geld voor zorg wordt alleen aan zorg besteed; meer handen aan het bed.
  • Wijkzorg in kleinschalige teams met zo min mogelijk onnodige regeltjes.
  • Voldoende openbare AED’s (incl. cameratoezicht, diefstal extra hard aanpakken)
  • Reanimatiecursussen op kosten van de gemeente.
  • Verzorgingshuizen als basisvoorziening voor onze ouderen, ook in de dorpen.
  • Maak werk van eenzaamheidsaanpak.
  • Jeugdzorg goed en effectief. 

SOCIAAL BELEID

  • Buurthuizen en dorpshuizen voor onze bevolking open houden.
  • Eigen bevolking niet laten opdraaien voor de gemeentelijke ondersteuning (sociale zekerheid) van de oververtegenwoordiging door allochtonen.
  • Streng handhaven van onder andere de taaleis en controleren op buitenlands vermogen.