PVV Den Bosch

Polder vol turbines

Het aantal industriƫle windturbines in de polder kan worden afgeleid uit de cijfers die door de gemeenten Oss en Den Bosch zijn aangeleverd.

55 industriƫle windturbines:
Den Bosch kiest voor (RES 1.0) 16 windturbines en 100 ha zon op land.
In het Osse gedeelte van de polder komen 39 windturbines (RES 1.0 en RES 2.0 zie berekening)
Totaal 55 stuks
De berekening is gebaseerd op de LIDAR windsnelheidsmetingen van Elzenburg De Geer.
In de polder is met 3000 vollasturen en windturbines van 4 MW en een tiphoogte van 220 meter per jaar 12.000 MWh het maximaal haalbare.

In de Osse raadsinformatie brief over de (voorlopige) herijking van de RES (d.d. 01-12-2021) staat dat de nog resterende restopgave 0,59 PJ bedraagt.
0,59 PJ = 164 GWh = 164.000 MWh in de polder
0,034 PJ = 12 GWH = 12.000 MWh per windturbine.
De opwekcapaciteit per windturbine is 0,59 / 0,043 = 13,7 windturbines > 14 windturbines