Meer veiligheid

"VEILIGHEID VOOROP"

Den Bosch moet een veilige gemeente zijn. Een gemeente waar extra aandacht is voor de veiligheid van de extra kwetsbare groepen zoals onze ouderen en gehandicapten, waar vrouwen ongestoord over straat kunnen en homoseksuelen in vrijheid kunnen leven zonder angst om lastig gevallen, bespuugd of mishandeld te worden door islamitisch straattuig. Een gemeente waar burgers en ondernemers niet bang hoeven te zijn dat 's nachts hun auto in brand wordt gestoken of dat in hun pand wordt ingebroken. Helaas is dit nu niet het geval. Criminaliteit, overlast, intimidatie en geweld moeten in Den Bosch hard worden aangepakt.

DAAROM WIL DE PVV:

 • Een veiligheidsbeleid met een directe harde aanpak en meer blauw op straat. Meer surveillance door politie, niet alleen in de binnenstad, maar ook in de buurten, dorpen en het buitengebied.
 • Niet knuffelen (geen buurtvaders of eenzijdige inzet op preventie) maar aanpakken.
 • Meer aandacht voor slachtoffers van misdrijven dan voor daders.
 • Politiebureaus open om aangifte of meldingen te kunnen doen.
 • Meer cameratoezicht.
 • Meer BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) met zoveel mogelijk bevoegdheden en middelen (zoals wapenstok, handboeien en pepperspray), die het gezag van een nieuw soort “gemeentepolitie” uitstralen en doortastend optreden.
 • Effectief aanpakken van alle druggerelateerde overlast.
 • Meer toezicht op buitengebied (drugsafvaldumpingen).
 • Betere verlichting, ook op alle doorgaande fiets/wandelroutes en in het buitengebied.
 • Buurtapps bevorderen.
 • Ook alle inzet voor zogenaamde “kleine criminaliteit” zoals fietsendiefstal en graffiti-vandalisme.
 • Handen af van onze hulpverleners, buschauffeurs en andere publieke functionarissen.
 • Strikt handhaven kraakverbod.